DomovCLIPPING

Clipping a

 SmartClipp  Analize Prom.clipping
Ravna a
Krogi a
Kljub uporabi sodobnih tehnologij, ki omogočajo hitro elektronsko iskanje
ključnih besed po medijih, na podjetju Observer Genion Clipping še vedno
dajemo prednost človeku. Le-ta lahko uvršča pomembne tematike v zbirko
objav, ki so našim naročnikom v pomoč pri njihovih odločitvah.
 
Clipping - kaj je to?
 
Clipping je izraz, ki predstavlja selektivno spremljanje medijev po vnaprej
določenih kriterijih, prilagojenih specifičnim potrebam naročnikov.
 
Zakaj clipping?
 
Uspešno komuniciranje z mediji je odvisno tudi od tega, kako dobro je
institucija seznanjena z obsegom in vsebino poročanja o njej, hkrati pa
zagotavlja ažurno reagiranje ob neresnicah oziroma napakah, ki se v
medijih utegnejo pojaviti.
 j
 
Ponujamo vam celovite rezultate zato za vas podrobno spremljamo različne medije:
Tiskani Internet SocialniMediji RadioInTV
Ravna a

Go to top