DomovCLIPPINGAnalize

Clipping

 SmartClipp  Analize a Prom.clipping
Ravna a
Krogi a
Analize medijskega pojavljanja so nepogrešljiv pripomoček tako za uspešno
komuniciranje z mediji kot tudi za evalvacijo učinkovitosti komuniciranja
ali sponzoriranja. Naše analize vam pomagajo odgovoriti na sledeča vprašanja:
kolikšen je obseg medijskih pojav, kateri mediji in avtorji so o vas poročali,
katere tematike so bile v medijih zajete, kakšen je ton poročanja, kateri predstavniki
vašega podjetja so bili omenjeni, citirani, povzeti, kakšen je doseg omenjenih objav
in kolikšna je finančna učinkovitost.
 
Pri izdelavi analiz medijske pojavnosti je naše vodilo strokovnost, nepristranskost in
natančnost. Nudimo vam širok nabor analiz, ki pa so hkrati
prilagodljive željam in potrebam naročnika.
 
Analize medijev, ki jih opravljamo vsak dan, vam bodo pomagale:
- Spremljati učinkovitosti poslovanja -
- Pozicionirati svoje prednosti na trgu -
- Povečati dobičkonosnost podjetja -
- Ugotoviti, kaj dela konkurenca -
- Opaziti kakršne koli spremembe na trgu -
 
Uspešno komuniciranje z mediji je odvisno tudi od tega, kako dobro je
institucija seznanjena z obsegom in vsebino poročanja o njej, hkrati pa
zagotavlja ažurno reagiranje ob neresnicah oziroma napakah, ki se v medijih
utegnejo pojaviti.
 
Odnose z mediji je potrebno ocenjevati na dva načina, tako da se ugotovi
kako uspešni so pri doseganju zastavljenih ciljev in kako učinkovito so
porabljena vložena sredstva. Vrednotenje se pa ugotavlja pri dveh skupinah:
pri končnih uporabnikih, to je pri medijskih občinstvih, in pri samih novinarjih.
Kakovost odnosov z mediji je odvisna od učinkov na obe skupini.
 
Analiza medijskega pojavljanja, ki je prilagojena potrebam in željam naročnika
predstavlja celovit pregled medijskih objav v določenem obdobju in tako nudi
možnosti za dobro in uspešno komuniciranje z mediji, pripomore h končni
ocenitvi uspešnosti poslovnih, donatorskih, pokroviteljskih in drugih akcij,
hkrati pa opozarja na morebitne netočnosti ali zavajanja pri poročanju medijev.
 
Kvantitativno kvalitativna analiza se tako osredotoča bodisi na medijsko
poročanje o vseh naročnikovih dejavnostih, lahko pa se osredotoči na
posamezni dogodek, katerega analiza bi naročniku pomagala do končnih
rezultatov ocenitve njegove uspešnosti.
 
Pregled medijev, avtorjev, naslovov, vsebin in vrednostne konotacije objav,
posebna pozornost na pojavljanje zaposlenih, povzetek najpogosteje
obravnavanih tem, izračun medijskega prostora objav, doseg in naklada
medijev, vse to je le nekaj najpogosteje izpostavljenih parametrov, na katere
se opiramo pri izdelavi analize.
l
 
Za potrebe naših naročnikov ponujamo različne analize:
10  11   12
 13  14

 15

Ravna a

Go to top