Clipping a

 SmartClipp  Analize Prom.clipping
Ravna a
Krogi a
Internet
 
Internetne medije spremljamo z namensko aplikacijo, kjer imamo široki spekter
vseh portalov po svetu (trenutno preko 48.000). Spremljanje poteka »live«, tudi v
realnem času, uporabnik pa lahko prejme prispevke takoj po objavi na internetu v
realnem času po elektronski pošti ali preko SMS-a na mobilni telefon.
 
Podprte so tudi vse sodobne prenosne naprave – pametni telefoni, tablični računalniki, …
Prednost tovrstnega spremljanja je predvsem hitrost dostave ključnih objav ali tematike
do naročnika, hkrati pa ponuja tudi različne možnosti analiz. V sklopu produkta internetnega
spremljanja ponujamo tudi možnost večjega števila profilov / sklopov, ki jih sestavljajo
vnaprej določene ključne besede.
 
Internet ali medmrežje je v splošnem smislu računalniško omrežje, ki povezuje
več omrežij. V razširjenem izražanju se internet velikokrat nanaša na usluge
kot so svetovni splet (www), elektronska pošta in neposredni klepet
(online chat).
 
Nastanek interneta sega v konec šestdesetih let (1969) in osemdesetih let,
ko je začel delovati kot ARPANET. 1. januarja 1983 je ARPANET spremenil
svoje jedro omrežnih protokolov iz NCP (omrežni kontrolni program) v TCP/IP,
kar je dejanski začetek interneta, ki ga poznamo danes.
Ravna a

Go to top