DomovCLIPPINGClippingRadio in televizija

Clipping a

 SmartClipp  Analize Prom.clipping
Ravna a
Krogi a
Radio in televizija
 
Radijske in televizijske medije spremljamo s pomočjo namenske aplikacije - 
elektronskega »loggerja«, ki arhivira vse radijske postaje in televizijske postaje v
ključnih terminih, obdelava se vrši v realnem času, torej sproti, možnosti
posredovanja prispevkov pa so v različnih formatih.
 
Televizija je tehnologija prenosa negibnih ali gibajočih se slik in zvoka na daljavo.
Tehnične zasnove so bile razvite že v 19. stoletju, praktično uporabne izvedbe
pa so se pojavile okoli leta 1930. Na olimpijadi v Berlinu leta 1936 so že
oddajali televizijski signal. Televizija je tudi sopomenka za televizijski sprejemnik,
napravo, ki oddaja televizijsko sliko, in ustanovo, ki se ukvarja s takšno dejavnostjo.
Televizija je tudi krajše ime za televizijsko postajo.
 
Radio je tehnologija, ki omogoča prenos signalov s prilagajanjem (modulacijo)
elektromagnetnih valov, ki imajo manjše frekvence kot svetloba. Izraz radio hkrati
pomeni tudi radijski oddajnik, radijski sprejemnik in ustanovo, ki ustvarja
radijski program.
Ravna a

Go to top